Εφαρμογή Κινητών

Το Ψηφιακό Μουσείο Ιεράπετρας αποτελεί μια προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αναδείξει τον ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτισμικό πλούτο της ευρύτερης περιοχής που ανήκει στο Δήμο καθώς και το φυσικό περιβάλλον. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, δημιουργήθηκε αυτή η εφαρμογή που σκοπό έχει να παρουσιάσει και να καθοδηγήσει τον επισκέπτη της περιοχής μας στα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου μας.

The Digital Museum of Ierapetra is an attempt of the Municipal Authority to show the historical and archaeological monuments as well as to present the natural environment of the municipality area. As part of this effort, we created this app that aims to guide visitors in the points of interest of our municipalityy.

 

appstore t    googleplay t